Gradski#Добротворци

Искате детето ви да промени света? Научете го на доброволчество.

За да пораснат като ангажирани с обществото, в което живеят, помагащи на другите и променящи света хора, са само част от причините, заради които е важно да въвлечете детето си в сферата на доброволчеството. Всъщност това, което участието в благотворителни акции ще им даде, е много повече...

Read more