Gradski#Добротворци

Искате дете ви да промени света? Научете го на доброволчество.

За да пораснат като отговорни и променящи света хора, са само част от причините, заради които е важно да запознаете детето си доброволчеството.

Read more